Mäklarinfo


Nyhet när det gäller överlåtelser:


För att hämta mäklarbild, registrera en överlåtelse eller ansöka om medlemskap, gå till www.ny-medlem.se. Där hanterar vår bostadsrättsförening alla överlåtelser.BRF Taljans hus och gårdar är välskötta och har under åren renoverats och uppfräschas kontinuerligt.


Vår underhållsplan uppdateras årligen och utgör ett viktigt styrdokument.


  Under 2015 förnyades våra två gårdar med nya bekväma sittgrupper, växter samt nya fina lekplatser.


  Sedan dess har följande projekt genomförts:


  • Alla hissar har uppgraderats för nya krav och standards.
  • All gemensam belysning har uppgraderats till energibesparande LED-armaturer.
  • Gemensamma utrymmen såsom entréer har målats om.
  • Undercentralen har bytts ut mot moderna pumpar, värmeväxlare samt styrsystem.
  • Nytt inpassagesystem med brickor och fjärrkontroller
  • Värmesystemet har uppgraderats med moderna reglerventiler och termostater.
  • 2022 - Ett system för laddning av elbilar har installerats i våra olika garagetyper.


   Ytterligare detaljer:   • Ekonomisk förvaltare är Fastighetsägarna Service.


   • e-post-kontakt med bostadsrättsföreningen Taljan: info@taljan.se
     
   • Dokument som rör överlåtelser hanteras via "ny_medlem"-portalen enligt ovan.
     
   • Dokument kan annars skickas till Brf Taljans ordinarie postadress:    


   Bostadsrättsföreningen Taljan

   Engelbrekts väg 75A nb.

   191 62 Sollentuna


   Sidan uppdaterad 2023-04-29