Mäklarinfo


BRF Taljans hus och gårdar är välskötta och har under åren renoverats och uppfräschas kontinuerligt.


Vår underhållsplan uppdateras årligen och utgör ett viktigt styrdokument.


Vår ekonomi är mycket god. Månadsavgiften har inte behövt höjas mer än tio procent på tjugo år och är idag på en mycket bra nivå.


  Under 2015 förnyades våra två gårdar med nya bekväma sittgrupper, växter samt nya fina lekplatser.


  Sedan dess har följande projekt genomförts:


  • Alla hissar har uppgraderats för nya krav och standards.
  • All gemensam belysning har uppgraderats till energibesparande LED-armaturer.
  • Gemensamma utrymmen såsom entréer har målats om.
  • Undercentralen har bytts ut mot moderna pumpar, värmeväxlare samt styrsystem.
  • Nytt inpassagesystem med brickor och fjärrkontroller
  • Värmesystemet har uppgraderats med moderna reglerventiler och termostater.


   Ytterligare detaljer:   • Ekonomisk förvaltare är Fastighetsägarna Service.   • Dokument kan annars skickas till Brf Taljans ordinarie postadress:

       

   Bostadsrättsföreningen Taljan

   Engelbrekts väg 75A nb.

   191 62 Sollentuna