Samhällsservice

Genom att klicka på MSB-raden ovanför visas en kartbild med närbelägna skyddsrum till BRF Taljans fastigheter inom en radie på 0,4 km.

Till vänster om kartbilden finns en rulllista med adresser och om man klickar på "Gatuadress" för ett objekt visas placeringen av skyddsrummet på kartan.


Notera att det inte finns något utpekat skyddsrum för just boende i våra fastigheter.


Bilden nedan är enbart ett exempel med en statisk kopia och kan inte navigeras.

Centrum för cirkeln nedan är Engelbrekts väg 75C.